Saturday, June 17, 2017

स्पर्धा परीक्षा- १

कोणत्याही परीक्षेसाठी अभ्यासाला पर्याय नसतो. त्यात स्पर्धा परीक्षेमध्ये आपल्याला ज्ञानाच्या पातळीबरोबरच आपण इतरांपेक्षा किती वेगळे आहोत हेही सिद्ध करावे लागते. स्पर्धा परीक्षेतील यश ही काही खूप अवघड किंवा अशक्य गोष्ट नाही. त्यासाठी फक्त काही मूलभूत गोष्टींचा अंगीकार करावा लागतो. मग यश तुमचेच!
चला तर मग बघू.... काय आहेत हे यशाचे मंत्र....

१.       इच्छा शक्ती

कोणतीही गोष्ट मिळवण्यासाठी तुमच्या अंगी प्रचंड इच्छा शक्ती हवी. स्पर्धा परीक्षा याला अपवाद नाही. इतर कुणाचे तरी बघून किंवा पालकांच्या आग्रहा खातर स्पर्धेत उतरणे बरोबर नाही. तुम्ही मनातून, स्वत:च्या मर्जीने ठाम निर्णय घेतलेला हवा आणि तन-मन-धन पणाला लावण्याची तयारी हवी. कुठलीही गोष्ट एकदा स्वत:हून ठरवल्यावर पुढची वाटचाल सुकर होते.
  

२.        लक्ष्य

जर तुमच्याकडे काहीतरी करण्याची इच्छा शक्ती असेल तर तिला एक विशिष्ट ठिकाणी केंद्रित करणे  जरुरी असते. म्हणजे तुमच्या समोर ध्येय हवे, लक्ष्य हवे. प्रत्येक वर्षी अनेक स्पर्धा परीक्षा जाहीर होतात. पण अमुक अमुक परीक्षा मला अमुक अमुक वेळेत पार करायची आहे अशा प्रकारचे लक्ष्य निवडले पाहिजे.

३.       परिश्रम  

इच्छा शक्ती आहे आणि ध्येयही आहे. तर आता गरज आहे कृतीची. जो पर्यंत आपण ठरवलेल्या ध्येयाकडे वाटचाल करीत नाही तोवर ध्येय असून नसल्या सारखे आहे. यासाठी कठोर परिश्रम घेणे गरजेचे आहे, खूप अभ्यास करणे अपेक्षित आहे.

४.       मार्गदर्शन

स्पर्धा परीक्षेच्या यशाचा शेवटचा आणि सर्वात महत्त्वाचा मंत्र म्हणजे योग्य मार्गदर्शन! तुमच्या परिश्रमाला अचूक दिशा देणे गरजेचे असते. आपल्या इच्छा शक्तीला ध्येयामध्ये परिवर्तीत करून केलेल्या परिश्रमाला योग्य मार्गदर्शन मिळणे, हीच येथील यशाची मुख्य किल्ली आहे.
आता हे मार्गदर्शन का व कसे मिळवायचे हे आपण पुढील पोस्ट मध्ये पाहू....!

Thursday, April 23, 2015

जागतिक ग्रंथ दिन

पुस्तक दिनही असतो, हे मला माहित नव्हते... ऑफिस मधून येताना एफ एम वर ऐकले कि आज ' जागतिक ग्रंथ दिवस' आहे म्हणून....हे ऐकून माझ्यातला (झोपलेला) वाचक जागा झाला...!

 लहानपणी.... म्हणजे नोकरीला सुरवात करण्यापूर्वी मी एक चांगला वाचक होतो. नोकरीला लागल्यावर मला अचानक मोठे (प्रौढ) झाल्यासारखे वाटायला लागले. कौंटुंबिक जबाबदारी, नंतर लग्न, कामाचा व्याप या  सर्वांमध्ये माझ्यातला वाचक कुठे हरवला हे समजलेच नाही.

मागे वळून पाहता असे लक्षात आले की, मी लहान असतांना आज च्या सारखी भरमसाठ टीवी चानल्स, मोबईल, मॉल, सिनेमा गृहे किंवा इतर मनोरंजनाची साधने नव्हती ( निदान माझ्या आसपास तरी) त्यामुळे अभ्यास आणि खेळातून उरलेले वेळ घालविण्याचे उत्तम साधन म्हणजे वाचन... यातून माझी वाचनाची आवड तयार झाली.

पण आज तशी परीस्थिती नाही.. आज टी वी आणि इंटरनेट मुळे वेळ कुठे जातो ते कळतच  नाही. वीक एंड ला मॉल किंवा सिनेमा! पुस्तकाला हात लावायला वेळच नाही. त्यामुळे वाचन हळूहळू कमी होत गेले...!

पण मला वाटते वाचन करण्यासाठी कागदाचे, बायंडइंगवाले पुस्तकच पाहिजे असे काही नाही... आज आपण ई पुस्तके वाचू शकतो, इंटरनेट वर ब्लोग वाचू शकतो... मी तर म्हणतो, कालच्या पेक्षा आज जास्त संसाधने आहेत वाचन संकृती वाढविन्या साठी!

चला तर मग!